Vážení priatelia,

chceme sa Vám poďakovať za všetky prednesené prednášky, postre a zaujímavé témy. Zároveň Vám chceme pripomenúť 69. zjazd chemikov v Tatrách prostredníctvom fotiek vo FOTOGALERII (69zjazd.schems.sk/foto).
​Taktiež sa môžete aj Vy s ostatnými podeliť o svoje zážitky zo 69. Zjazdu chemikov formou fotografií. Fotografie nám môžete zaslať na email zjazd.chemikov@gmail.com.

Na stránke zjazdschs.sav.sk sme pre Vás zosumarizovali slovenské Zjazdy chemikov v ére samostatnosti.

Nad 69. zjazdom chemikov prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.


Organizačný výbor

PredsedníčkaMária Omastová
PredsedaViktor Milata
Vedecký tajomníkPeter Šimon, Jan John
HospodárkaZuzana Hloušková
Výkonná tajomníčkaSimona Procházková
Technický tajomník  Michal Procházka
Technický tajomník  Miroslav Michalka

Dôležité informácie

Zborník abstraktov nájdete na stránke schems.sk

Prosíme, prečítajte si ORGANIZAČNÉ POKYNY!

Odvoz z Popradu nebude organizovaný. Do hotela Bellevue doporučujeme použiť spojenie Poprad - Starý Smokovec, ktoré zabezpečujú Tatranské elektrické železnice (TEŽ).

Parkovanie pri hoteli a internet je pre účastníkov zjazdu zdarma.

Plenárna prednáška

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
"Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia"

Abstrakt

Súťaž o cenu Shimadzu

Logo SHIMADZU Firma SHIMADZU Corp., ako jeden z hlavných svetových výrobcov analytických prístrojov v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum und Partners GmbH

vyhlasuje 18. ročník

SÚŤAŽ O CENU SHIMADZU

Cieľom tejto Ceny je motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom.

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať výsledky svojej práce pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi. Ďalším cieľom je dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.

Víťazná práca bude honorovaná finančnou odmenou 2 000 €, druhá 1 200 € a tretia 600 €.

Bližšie informácie možno získať v Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) a Shimadzu Handels GmbH organizačná zložka (ČR).

Ing. Theodor Petřík, CSc.
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

„IUPAC poster award“

Dr. Fabienne Meyers (Associate Director and Managing Editor Chemistry International) potvrdila, že aj na 69. zjazde chemikov budú udeľované ocenenia „IUPAC poster award“. (Pôvodná správa: "We very much welcome and support your initiate to organize again an IUPAC poster prize award at your national event next September in High Tatras.")
Tak ako na 67. zjazde aj na 69. budú udelené dve ocenania. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 69. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Cenu dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov.

Viac o cene v záložke Ocenenia

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok.

Viac o cene v záložke Ocenenia

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

Cenu udeľuje predseda SCHS, za 2 najlepšie postery.

Viac o cene v záložke Ocenenia

Podpora mladým chemikom – členom SCHS v roku 2017!

Slovenská chemická spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva (Členstvo v SCHS)venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Preto každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou účasti na domácich a zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok s aktívnou účasťou na podujatí. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2017 a pod.).

V zozname tohtoročných akcií podporovaných SCHS je aj

69. Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách,
na ktorý bude rozdelená podpora vo výške 1000 Eur pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny)

Žiadosť o podporu ako aj podrobnejšie informácie môžete nájsť Tu (Podpora SCHS 2017.doc)

Organizátori

Slovenská chemická spoločnosť Česká společnost chemická European Association for Chemical and Molecular Sciences International Union of Pure and Applied Chemistry

Partneri

Mesto Vysoké Tatry GRAND HOTEL BELLEVUE

Sponzori

Slovnaft
Generálny sponzor zjazdu
SHIMADZU
Generálny sponzor sekcie Analytická chémia
STU FCHPT
 
PF UPJŠ
 

KONFERENČNÉ POPLATKY

Účastník (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     430,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     320,- EUR
   
Dôchodca, študent, doktorand (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     370,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     270,- EUR
   
Sprevádzajúca osoba  
all inclusive (možné uhradiť na mieste)     300,- EUR
   
Príplatok za nečlena  
(možné uhradiť na mieste) + 100,- EUR
   
Príplatok za jednolôžkovú izbu  
(možné uhradiť na mieste) + 200,- EUR
   
Príplatok za každý ďalší príspevok  
(uhradiť najneskôr do 01.06.2017) + 100,- EUR
   

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue v dvojposteľovej (študenti trojposteľovej) izbe s plnou penziou (od večere 11. 9. 2017 po obed 15. 9. 2017 vrátane), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok, miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Platby, ktoré sa zrealizujú po 20.06.2017 budú navýšené o 50 €!