"Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia"

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Keramika je nekovový anorganický materiál pripravený spekaním práškov. Podľa tejto definície patrí do rodiny keramických materiálov nielen čínsky porcelán, tehly, ale aj technická/pokročilá keramika s mnohými užitočnými vlastnosťami. A tak nás keramické súčiastky obklopujú stále viac aj v každodennom živote. Sú to napríklad substráty pre integrované obvody v mobilných telefónoch, alebo keramické vodovodné batérie, ako aj keramické nože predávané v halách nákupných centier. Jeden z predstaviteľov takejto keramiky je aj nitrid kremičitý, ktorý sa intenzívne skúma posledných takmer 40 rokov. Otázka znie, prečo?

Pretože nitrid kremičitý (Si3N4) je zaujímavá látka, ktorá sa vyznačuje kovalentným charakterom chemickej väzby a teda je charakterizovaná vysokou tvrdosťou, pevnosťou a chemickou stálosťou. Táto láka vo forme monokryštálu je ťažko pripraviteľná v rozmeroch potrebných na jej praktické využitie. Preto sa pripravuje polykryštalická keramika vo forme a tvare vhodnej na praktické aplikácie. Zaujímavosťou takejto keramiky je rôznorodosť jej použitia. Kým sa v osemdesiatych rokoch minulého storočia skúmala predovšetkým s ohľadom na jej použitie ako konštrukčného materiálu v strojárstve, dnes sa využíva aj ako luminofór umožňujúci získať z monochromatickej LED diódy „teplé“ biele svetlo, a čím ďalej tým viac aj ako bio-inertný materiál vhodný na náhradu kostí v ľudskom tele.

V prednáške budú predstavené spôsoby manipulácie štruktúry a mikroštruktúry tejto keramiky s ohľadom na jej konečné použitie.