Účastník (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     430,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     320,- EUR
   
Dôchodca, študent, doktorand (člen SCHS, ČSCH)  
all inclusive (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     370,- EUR
bez ubytovania (uhradiť najneskôr do 01.06.2017)     270,- EUR
   
Sprevádzajúca osoba  
all inclusive (možné uhradiť na mieste)     300,- EUR
   
Príplatok za nečlena  
(možné uhradiť na mieste) + 100,- EUR
   
Príplatok za jednolôžkovú izbu  
(možné uhradiť na mieste) + 200,- EUR
   
Príplatok za každý ďalší príspevok  
(uhradiť najneskôr do 01.06.2017) + 100,- EUR
   

Konferenčný poplatok zahŕňa:
konferenčné materiály, ubytovanie v hoteli Bellevue v dvojposteľovej (študenti trojposteľovej) izbe s plnou penziou (od večere 11. 9. 2017 po obed 15. 9. 2017 vrátane), uvítací večierok, vínny a pivný večer, prestávkové občerstvenie, slávnostný večierok, miestny poplatok, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby.

Platby, ktoré sa zrealizujú po 20.06.2017 budú navýšené o 50 €!

Prezentovanie firiem

Na prezentáciu bude vytvorený priestor v obedňajších a večerných blokoch. Poplatok za prezentovanie firmy je 400 € na tri dni - utorok, streda a štvrtok t. j. 12.9. – 14.9. 2017.

Poplatok zahŕňa zabezpečenie výstavného stola, stoličky, elektrickej prípojky, registráciu pre jednu osobu a reklamu firmy v zjazdových materiáloch. V prípade záujmu je možné vytvoriť aj prezentáciu vo večernom bloku paralelne s posterovou sekciou. Prenájom prednáškovej miestnosti je 50 € na jednu prednášku. Ubytovanie a stravu si zástupcovia firiem zabezpečujú sami, v prípade záujmu je možnosť zabezpečenia organizátormi zjazdu. Poplatok za prezentovanie sa rieši individuálne kontaktom na e-mail zjazd.chemikov@gmail.com, kde budú s Vami dohodnuté konkrétne možnosti a podmienky prezentovania.

SPÔSOB PLATBY

Konferenčný poplatok uhraďte prosím prevodom a rešpektujte identifikačné údaje bankového účtu.

Identifikačné údaje bankového účtu stiahnite si vo formáte pdf.

Majiteľ účtu: Slovenská chemická spoločnosť
Radlinského 9
812 15 Bratislava
IČO: 00178900
DIČ: SK2020801563
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava – centrum
Číslo účtu: 1277715556 / 0200
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK60 0200 0000 0012 7771 5556
Variabilný symbol: Váš dátum narodenia (ddmmrr)
Poznámka: uveďte prosím Vaše meno/ firmu

Storno podmienky

Plná suma (100 % refundácia platby) bude vrátená len v prípade, ak sa zaregistrovaný účastník odhlási zaslaním e-mailu na zjazd.chemikov@gmail.com do 01. júna 2017 vrátane. Pri odhlásení, do 1. júla 2017, sa vráti 70 % z platby a po 1. júli sa vráti len 30 % z platby po odpočítaní poplatkov z banky.

Poznámka: V prípade, ak organizácia platí za viacerých účastníkov, prosíme poslať rozpis poplatku.

Upozornenie: Prosíme o zabezpečenie platby v uvedenej výške s ohľadom na bankové poplatky, ktoré sú nákladmi platiaceho. Ak suma nebude v súlade s registračným poplatkom, rozdiel bude potrebné doplatiť na mieste pri osobnej registrácii v hotovosti v €.

Sprevádzajúce osoby

Ak na proforma faktúre nechcete mať položku za sprevádzajúce osoby, tak ich prosím do formulára nezadávajte, ale napíšte počet a nasledovné údaje:


Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Číslo OP (pasu):
Adresa bydliska podľa OP:
Rodné číslo:

na e-mail: zjazd.chemikov@gmail.com