doc. RNDr. Milan Drábik, PhD. Slovenská chemická spoločnosť
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. Slovenská chemická spoločnosť
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. Slovenská chemická spoločnosť
Ing. Roman Karlubík, MBA Zväz chemického a farmaceutického priemyslu
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. Slovenská chemická spoločnosť
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. Slovenská chemická spoločnosť
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Florián, DrSc. Slovenská chemická spoločnosť
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Marián Koman, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Michal Korenko, PhD. Slovenská akadémia vied v Bratislave
Mgr. Martin Danko, PhD. Slovenská akadémia vied v Bratislave
doc. RNDr. Andrej Boháč, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Ing. Milan Vrška,CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
doc. Mgr. Radoslav Šebesta, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ing. Ján Hirsch, DrSc. Slovenská akadémia vied v Bratislave
prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Ján Reguli, PhD. Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
doc. RNDr. Zuzana Vargová,PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Katarína Reiffová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. Technická univerzita v Košiciach
RNDr. Slávka Hamuľáková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD. Technická univerzita v Košiciach
Ing. Elena Kulichová Slovenská chemická spoločnosť , Nováky
RNDr. Helena Vicenová Združenie učiteľov chémie
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD. Univerzita sv. Cyrila a Metóda v Trnave