Garanti sekcií

Sekcia 1 Analytická chémia
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
email: lubomir.svorc@stuba.sk

Sekcia 2 Fyzikálna chémia
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
email: peter.simon@stuba.sk

Sekcia 3 Nanomateriálová chémia
Ing. Mária Omastová, DrSc.
email: maria.omastova@savba.sk

Sekcia 4 Anorganická a materiálová chémia
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
email: jan.moncol@stuba.sk

Sekcia 5 Organická chémia
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
email: viktor.milata@stuba.sk

Sekcia 6 Polyméry
Mgr. Martin Danko, PhD.
email: martin.danko@savba.sk

Sekcia 7 Jadrová chémia
doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD.
email: kuruc@fns.uniba.sk

Sekcia 8 Vyučovanie a história chémie
doc. Ing. Ján Reguli, CSc.
email: jan.reguli@truni.sk

Sekcia 9 Životné prostredie, potravinárstvo a biotechnológie
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
email: stefan.schmidt@stuba.sk

Sekcia 10 Chemprogress - chemické technológie
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
email: jan.hives@stuba.sk