Abstrakt

Abstrakty nahraté po 30. 06. 2017 už nebudú zaradené do zborníka abstraktov. Vyjdú v nasledujúcom čísle ChemZi.

Príspevok
Sekcia:
Typ príspevku:
Mám záujem sa zúčastniť súťaže komentovaných posterov?
(Platí len pre študentov a doktorandov.)
Už nie je možné upravovať údaje.

 

Nahrať abstrakt

Abstrakty prijímame vo formáte Microsoft Office Word (*.doc, *.docx), vyhotovené podľa šablóny.

Vyberte súbor:
Už nie je možné nahrávať abstrakt.
Abstrakt môžete poslať na email: zjazd.chemikov@gmail.com.

Ďalšie abstrakty

Ak máte záujem o viac príspevkov, najprv zadajte ich počet.

Príplatok za každý ďalší príspevok: x 100